BESTYRELSEN

Bestyrelsen har den daglige ledelse

 

Poul Erik Christensen
Formand
Lene Kaas
Kasserer

Joan Hvolby
Sekretær
 

 

Karen Thiemer
Bestyrelsesmedlem
Esther Kremmer Hansen
Bestyrelsesmedlem
Finn Seneca
Bestyrelsesmedlem