Her finder du Aktivitetscenterets vedtægter, husorden og privatlivspolitik.

Referat generalforsamlingen 2022

Læs referatet fra generalforsamlingen 2022

Vedtægter for Aktivitetscenter Munkesøen 14-03-2022

Husorden for Aktivitetscenter Munkesøen

Husorden for Aktivitetscenter Munkesøen

Husorden

(brugerbetingelser)

for

Aktivitetscenter

Munkesøen

Aktivitetscenter Munkesøen
Esbern Snaresvej 55
4400 Kalundborg

Tlf.: Reception 44 40 33 05

Tlf.: Køkken 44 40 43 05

Hjemmeside: www.ac-m.dk

Mailadresse: acm@info.dk

Åbningstid: Mandag til torsdag 08.00 - 16.00
                 Fredag                   08.00 - 12.00

Reception:  Mandag til fredag  09.00 - 12.00

Café:          Mandag til fredag   09.00 - 12.00

I åbningstiden er der adgang til centeret ad hovedindgangen og den hvide dør mod boliger.
Efter lukketid er der kun adgang gennem den hvide dør mod boliger, den hvide dør skal være aflåst når alle deltagere i et aften– eller weekend-arrangement er ankommet. Centeret kan dog forlades gennem hovedindgangen.
Skydedøren mod Munkesøparken kan kun anvendes, når man forlader centeret.

Centeret er lukket på helligdage mellem Jul og Nytår
Sommerferie hele juli måned

Husorden (brugerbetingelser) for
Aktivitetscenter Munkesøen

Aktivitetscenter Munkesøen er åben for alle frivillige foreninger og brugergrupper, der kan tilslutte sig centerets formål og denne husorden.

 • Anvendelse af centerets lokaler kan kun ske efter forudgående aftale med bestyrelsen.
  Reservation af lokaler sker ved udfyldelse og underskrift af centerets ansøgningsskema.
  Reservation er først gældende, når den er godkendt af
  bestyrelsen.
  Kun de i reservationen aftalte lokaler og tider må anvendes.
  Aflysning af en reservation skal meddeles bestyrelsen hurtigst muligt.
 • Brugeren er ansvarlig for at afvikle aktiviteten med respekt for, at centeret fortrinsvis er beregnet for ældre.
  Efter brug skal lokalet efterlades i ryddelig stand, borde og stole stilles på plads, vinduer lukkes og lyset slukkes.
  Afsluttes aktiviteten efter centerets lukketid er brugeren ansvarlig for at aflåse centeret.
 • Centerets køkken kan anvendes efter aftale - og kun i
  forbindelse med aktiviteter i centeret.
 • Brugerne må i øvrigt medbringe mad og drikkevarer til aktiviteter i centeret. Spiritus må nydes i forbindelse med enkeltstående arrangementer.
 • Hunde må ikke medtages - undtaget er førerhunde og servicehunde.
 • Færden i centeret skal ske under hensyn til husets øvrige brugere.
 • Adgang til centeret i åbningstiden ad hovedindgangen og den hvide dør mod boliger.
  Efter lukketid er der kun adgang gennem den hvide dør mod boliger, den hvide dør skal være aflåst når alle deltagere i et aften– eller weekend-arrangement er ankommet. Centeret kan dog forlades gennem hovedindgangen.
  Skydedøren mod Munkesøparken kan kun anvendes, når man forlader centeret.
 • Udendørs el køretøjer må kun anvendes i begrænset omfang.
  El køretøjer skal parkeres under taget i indgangspartiet.
 • Der skal tages hensyn til at området er tæt bebygget. Der må ikke spilles musik eller støjes unødigt udendørs.
 • Der må kun ryges udendørs i rygeskuret ved cykelskuret.
 • Parkering må kun foretages på de afmærkede pladser, samt på den grusbelagte p-plads ved indkørslen til centeret.
  Respekter skiltning ved vendepladsen foran indgangspartiet.
  Handicappladserne er kun til biler med handicapskilt.
  P-pladser forbeholdt Hjemmeplejen skal respekteres.
  Vis hensyn for alle fodgængere - Undlad venligst at parkere på det røde fortov.

Køkkenet

Køkkenet er ikke et produktionskøkken og må derfor kun anvendes i forbindelse med aktiviteter på centeret.

· Inden brug af køkkenet skal disse anvisninger læses.

 • Vær særlig opmærksom på afsnittet om personlig hygiejne.

Instruktion inden brug af køkken og evt. tvivlsspørgsmål rettes til køkkenpersonalet i åbningstiden.

Da der ikke mere er krav om hygiejnebevis, skal der ved reservation af køkkenet udpeges en person, der har ansvaret.

Navn og telefonnummer skal anføres på reservationen.

Personlig hygiejne

Ved kraftig forkølelse eller maveonde ingen adgang til køkkenet

 • Opvaskemaskinen slukket mellem kl. 23.00—6.45

Opvask - tøjvask - skrald

Der er to opvaskemaskiner

Den lille anvendes hvor opvaskemængden er begrænset Opvasketabs forefindes.

 • Instruktion hænger ved maskinerne
 • Det rengjorte service sættes på plads
 • Brugte viskestykker, karklude og forklæder lægges i kurven ved den lille opvaskemaskine
 • Skrald sorteres: Bioaffald, metal/plast, papir/karton og restaffald

Inden du forlader køkkenet

 • Tøm opvaskemaskinerne
 • Sluk for den store opvaskemaskine
 • Tøm skraldeposer skal i container bag stakit ved cykelskur
 • Sluk lyset
 • Lås døre til køkkenet (mod Aktivitetscenteret og mod boliger)

 Brugere kan anvende det køkkengrej, der forefindes.

Skraldeposer og engangshandsker findes i køkkenet.

Stanniol, plastikposer, film mv. betales der 500 kr. for, ellers medbringer man selv.

Alle aktiviteter på
Aktivitetscenter Munkesøen
foregår ved frivillig arbejdskraft,
bestyrelse, reception, køkken m.fl.

 Aktiviteter

Strikke/hækle

Slægtsforskning

Kortspil

Vævning

Porcelænsmaling

Keramik

Skak

Stolegymnastik

Foto

IT undervisning

Bankospil

m.m.

 Café

I caféen kan du købe kaffe, te, kage, smørrebrød, drikkevarer, frugt mv.
Åben hverdage kl. 09.00 - 12.00

Infoblad

Ca. 1 gang pr. måned laves et gratis infoblad.
I infobladet kan du læse om alle de aktiviteter, der er i de kommende måneder, samt orientering vedr. aktivitetscentret.
Bladet forefindes i receptionen

 

Aktivitetscenter Munkesøen Bestyrelsen


Poul Erik Christensen (formand)

21 35 95 75

Svend Kruse (næstformand)

29 71 59 56

Lene Kaas (kasserer)

29 21 49 18

Karen Thiemer

40 15 21 56

Esther Kremmer Hansen (sekretær)

59 51 03 98

Finn Seneca Nielsen

20 41 62 11

Joan Hvolby

20 65 57 59

Revideret udgave  marts 2022


Seneste kommentarer